Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler
M. Zeki Gayberi

M. Zeki Gayberi

M. Zeki Gayberi

Şair

Mahlas : Yersiz

 

Kimdir ?

 

Gazel

Güvenme

Şair M. Zeki Gayberi


Kat'an yolda bırakır,namertlere güvenme,
Hak için harcamayan,cömertlere güvenme.
Asluhu nesluhudur,birde bakarsın sokar,
Koynunda beslesende, sen kelere güvenme.
Bahşişle çoklarını,hizaya getirirsin,
Merdin yanında geçmez,çokta zere güvenme.
Deme mühür elimde, ben yapar ben ederim,
Makamlar baki değil,sen o yere güvenme.
Sıvazlayıp püştünü,havaya sokmasınlar,
Senle mevt olmayacak,bidost sere güvenme.
Yersiz şaşıp gürleme,benim benim diyerek,
Senle baki olmayan,hiç bir kere güvenme.
 


Kat'en:Kesinlikle,kati.
Asluhy nesluhu:Aslı neyse neslide ona çıkar anlamında sıfat.
Keler:Sürüngenlerin ortak adı.
Zer:Altın,para.
Püşt:Sırt,bel,arka.
Mevt:Ölü
Bidost:Dost olmayan
Ser:Baş,kafa,adam,başkan.
Baki:Devamlı,sonsuz.
Ker:Kuvvet,kudret.

M. Zeki Gayberi

 

 

uzunsag

M. Zeki Gayberi