Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler
Şule Ural
Şair Şule Ural - Meh Açılsa

Rubaî

Meh Açılsa

Şûle Ural
12.02.2022- İzmir


Meh gelse de ârâm ile karanlıkda açılsa
Yıldızla yarış etse o çerağ gökde açılsa
Gevherde parıldar ki güneşten almada ışık
Gönlümde nihân hûb-ı zamanda açılsa

Mef'ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün
__ __ ./ . __ __ ./. __ __ . /. __ __
Meh: ay
Âram: rahatça, sevgiyle, yerleşme, dinlenme
Çerağ: kandil , ışık
Gevher: cevher
Nihân: gizemli
Hûb- ı zaman: güzel zaman.