Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
Şule Ural Şair Şule Ural - Meh Açılsa

Rubaî

Meh Açılsa

Şûle Ural
12.02.2022- İzmir

Meh gelse de ârâm ile karanlıkda açılsa

Yıldızla yarış etse o çerağ gökde açılsa

Gevherde parıldar ki güneşten almada ışık

Gönlümde nihân hûb-ı zamanda açılsa

Mef'ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün

__ __ ./ . __ __ ./. __ __ . /. __ __

Meh: ay

Âram: rahatça, sevgiyle, yerleşme, dinlenme

Çerağ: kandil , ışık

Gevher: cevher

Nihân: gizemli

Hûb- ı zaman: güzel zaman.

Şule Ural