Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
So l u k b a h a r d a Çocuk Şeh

 

S o l u k b a h a r d a Çocuk Şehri

 

 

Mustafa Gökay

 

................İçindeki çocuğu diri tutan şiir dostlarına adanmıştır......

 

1

Sen sonu getirilemeyen ö y k ü l e r gibiydin

Kartal gözünde kıvranan karıncaydın i n c i n e n

2

Bir y a k a m o z masalı dolaşırdı damarlarında

İçinde güneşi taşıyan m e c n u n l a r a karşı

3

Sabaha uyanan hüzünlerinde ş e b n e m l e r vardı

Hüzün yapraklı s o l u k b a h a r getirirdi hediye/siz

4

Bölünürdü de i k i n d i l e r , çarpılırdı akşamın kuruntusuna

Sevdası alınmış h/a y r a n yüreklere kızardın sonra

5

K i t a r o müziğinde ipek yoluna uzayan kervanlardaydın

H a y a t ritmini yitirmiş, denizler konuşmayı unutmuştu; derken

6

S u s t u n sen de; seni, beni ve ağlamayı unuttun günbatımlarında

Acıyı, acımayı, sevdayı unuttun sonra, u n u t t u n unuttuklarını da.

7

Elinde kırık-dökük bir g e n ç l i k düşü şimdi, yoruma muhtaç

Anlamını yitirmiş kelimeler ötesinde kaygan t e v i l l e r

8

Ellerimle görüyorum seni, ellerim e r i y o r gözlerine dönüşüyor

G e n z i m i yakan gurbet kokusunda, gönlümü avutmuyor tüm teselliler

9

M a v i y e hasret kırmızı kırıntılarında; kavruk gönüllere, savruk sevdalara inat

Sonu getirilemeyen öyküler gibi, şenlik var içimdeki ç o c u k ş e h r i n d e .

 

 

Mustafa Gökay

 

Reklam