Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler
Cemali Dursun Avcı

 

Kimlik

Kimlik

Cemâli Dursun Avcı

21. 07. 2021


Gel bir düşün insaf eyle
Kimsin nesin nerdensin sen
Gelip gitmek nedir böyle
Acep hangi ildensin sen

Sen sanma ki başı boşsun
Sen ahdini unutmuşsun
Sen ervahda var olmuşsun
Zannetmeki burdansın sen

Secdegâhı meleksin sen
Çün hilkatte oldun ahsen
Eyleme esfelde mesken
Çok âlî bir yerdensin sen

"Men aref" dersin alsan
Aslını arayıp bulsan
Sen seni tanıyıp bilsen
Ezel ebed Bir'densin sen

Sen eşref-i mahlûkâtsın
Sen ekmel-i mevcûdâtsın
Sen esrâr-ı ma'lûmâtsın
"Elestü"de sırdansın sen

Sende gizlenmiş sırr-ı Hak
Sende asıl cümle eflâk
Sende neler var gör de bak
Sanmaki çamurdansın sen

Sen ki Hakk'ın halifesi
Sen ki hilkat güzîdesi
Sen ki hikmet hazinesi
Lâl-i mercan dürdensin sen

Arif ol da bil sen seni
Ağlayasın dün-i günü
Terk edesin canı teni
Ol Cemâl-i Yar'dansın sen

Cemali Dursun Avcı

 

uzunsag