Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
Cemali Dursun Avcı Vakit Geçmiş Değil

Vakit Geçmiş Değil

Cemâli Dursun Avcı

14.02.2021

Tevbe edek gel Allah'a

Vakit geçmiş değil dostum

Tahta at kalkmadan şâha

Vakit geçmiş değil dostum

Belki senin bu son gecen

Belki yarın sen gidecen

Beni dinle sen nidecen

Vakit geçmiş değil dostum

Tevbeleri yapa boza

Sakın düşme inkırâza

Gelmediyse can boğaza

Vakit geçmiş değil dostum

Terket gayra hitâbetin

Kendine ver nasihatin

Kopmadıysa kıyametin

Vakit geçmiş değil dostum

Kur'an'da var Hakk'ın vâdi

Affederim cümle dedi

Yeterki sen durma hadi

Vakit geçmiş değil dostum

"La taknetû" dedi Hak bil

Rahmetine ermez akıl

Nasuhleyin sen tevbe kıl

Vakit geçmiş değil dostum

Yazık etme sen kendine

Kanma iblisin fendine

Takılma gel kemendine

Vakit geçmiş değil dostum

Gelmeden randevu ânı

Cemâli sen yap duânı

Tevvâb'dır hem O'nun şânı

Vakit geçmiş değil dostum

Cemali Dursun Avcı

 

uzunsag